Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

Dawid Majewski (dalej zwany „Administratorem”) dba o ochronę prywatności użytkowników swojego bloga, dostępnego pod adresem dawidmajewski.pl (dalej zwany „Blogiem”). Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Bloga oraz wyjaśnia, w jaki sposób te dane są gromadzone i wykorzystywane.

2. Dane osobowe

Administrator może zbierać dane osobowe użytkowników Bloga w następujących przypadkach:

  • Podczas korzystania z formularzy kontaktowych, w których użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail itp.
  • Przez pliki cookie, które gromadzą informacje o zachowaniach użytkowników na Blogu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji „Pliki cookie” poniżej.

3. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z nimi oraz w celach statystycznych i analitycznych. Administrator może również używać danych w celu dostosowania treści Bloga do indywidualnych preferencji użytkowników.

4. Pliki cookie

Blog dawidmajewski.pl może wykorzystywać pliki cookie w celu gromadzenia informacji o użytkownikach, ich preferencjach i zachowaniach. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, które przechowywane są na urządzeniach użytkowników i pomagają dostosować treści Bloga oraz analizować statystyki.

5. Udostępnianie danych osobowych

Administrator nie udostępnia danych osobowych użytkowników innym podmiotom bez ich wyraźnej zgody, chyba że wymaga tego prawo lub jest to konieczne do realizacji usług świadczonych na Blogu.

6. Bezpieczeństwo danych

Administrator podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe użytkowników przed utratą, nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem.

7. Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz ograniczania przetwarzania. Mogą również wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

8. Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności można kierować na adres e-mail: kontakt@dawidmajewski.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie jej treści.

Ostatnia aktualizacja: 17.12.2023